Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (december 2013) Nr. 12

604 Hermen J. Jacobs (1887-1976) – strijdmakker in de ontwikkeling van het buitengewoon onderwijs
Jan Brandsma
‘Beste oude strijdmakker’. Deze aanhef stond boven het briefje dat Nicolaas Ype Vlietstra – hoofdinspecteur voor het buitengewoon onderwijs – in 1975 schreef aan Hermen J. Jacobs. Een briefje waarin hij tevens sprak over ‘de goede vrienden uit een snel wegschietend verleden’. Deze aanhef toont de onderlinge verbondenheid van onze onderwijspioniers.

618 Transformatie van de jeugdzorg vraagt om anders organiseren
Annemarie van Dalen
De hulp aan kinderen en gezinnen moet beter. Daar zijn alle betrokkenheden het mee eens. Een stelselwijziging alleen is echter geen enkele garantie daarvoor. Om daarvoor vernieuwing mogelijk te maken moeten we het belemmerende sturingsparadigma dat nog steeds gehanteerd wordt loslaten en anders gaan organiseren. We kunnen daarbij leren van organisaties die zorgvernieuwing succesvol gerealiseerd hebben.

627 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Hij had een kerstboom willen zijn; over de vier trucjes bij het leren lezen.

628 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over missies’

630 Bij-brengen; Treurpiet
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug…

632 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

636 Weetwinkel

643 Binnengekomen boeken
– Naar een optimalisering van voorschoolse educatie Beleid, stand van zaken, aangrijpingspunten
– Snoepreis