Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 52 (april 2013) Nr. 4

149 Een zoektocht door drijfzand in dichte mist?
Chris Struiksma
Op verzoek van de redactie reageer ik op het artikel van Jos Louwe ‘Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief in het primair onderwijs: een zoektocht door het drijfzand’. Het lijkt erop, dat de zoektocht ook nog eens in dichte mist heeft plaatsgevonden, want het artikel levert een beschrijving van de te nemen stappen om tot een ontwikkelingsperspectief te komen, maar bij elke stap heeft de auteur zijn bedenkingen en biedt helaas weinig zicht op oplossingen. Is het onderwijs, dat straks ontwikkelingsperspectieven (OPP) moet opstellen, daarmee geholpen? Wat zijn de belangrijkste bezwaren en wat is er nodig om de mist op te laten trekken, opdat er weer vaste grond zichtbaar wordt.

154 Het ontwikkelingsperspectief: Geen hard gegeven, toch waardevol
Sandra Zuiker
In zijn artikel over het ontwikkelingsperspectief (OPP) bespreekt Louwe een aantal kritische kanttekeningen die bij het OPP te plaatsen zijn. In alle discussies rondom het OPP bestaat over een kanttekening grote consensus, namelijk over het gevaar van de self-fullfilling prophecy. In dit artikel wordt dit gevaar ter discussie gesteld. Maar eerst wordt omgegaan op de conclusie van Louwe.

159 Een zoektocht naar vaste grond
No‘lle Pameijer, Arjan Clijsen
Jos Louwe beschrijft zijn zoektocht naar het werken met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Hij plaatst terecht een aantal kritische kanttekeningen bij de huidige praktijk, maar schets weinig oplossingen: wat kunnen we doen om uit het drijfzand te komen? Er is veel te zeggen over het OPP. Er zitten goede kanten aan, maar ook moeilijke. In deze reactie beperken we ons tot enkele hiervan.

164 De (on)nauwkeurigheid van een leerrendementsverwachting: Ervaringen met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde
Jos Keuning, Jacqueline Visser
Louwe (2013) maakt zich zorgen over de consequenties van automatisch tot stand gekomen ontwikkelingsperspectieven. Hij pleit voor een werkwijze op maat, waarin ruimte is voor individuele afwegingen en tussentijdse bijstellingen. In dit artikel wordt het pleidooi van Louwe ondersteund. Cito doet al jaren onderzoek naar de mogelijkheid om op basis van toetsresultaten betrouwbare leerrendementsverwachtingen op te stellen. De ontwikkeling van sommige leerlingen blijkt dermate grillig te verlopen dat het uitstroomniveau niet nauwkeurig voorspeld kan worden.

177 Retro perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

180 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Lentekriebels: over het lesgeven in heterogene groepen.

182 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator…’Over verlies en de verwerking daarvan’.

184 Bij-brengen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, komt ook weer terug. Op en top talent.

186 Weetwinkel

195 Binnengekomen boeken
– Driehoekskunde – Samenwerken in de driehoek: cli‘nt, familie en begeleider, 2012 / M.J.A. Egberts.
– Cognitieve neuropsychiatrie: een procesbenadering van symptomen – volledig herziene editie, januari 2013 / Paul Eling, AndrŽ Aleman, Lydia Krabbendam.