Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (september 2012) Nr. 9

423 Educatieve computerspellen voor ineffectief lerende kinderen: een krachtig leermiddel?
Baukje Veenstra, Paul van Geert, Bieuwe van der Meulen
Kinderen die ineffectief leergedrag ontwikkelen lopen een grote kans op een ontwikkelingsachterstand. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk effectief leergedrag te ontwikkelen. De samenslim-spellen zijn online educatieve computerspellen die jonge kinderen de mogelijkheid bieden tot het ontwikkelen van vaardigheden om effectief te kunnen leren.

432 Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS): een succesvolle aanpak van gedrag op school. Een beschrijving van de aanpak en richtlijnen voor implementatie
Emilie van Leeuwen, Gonnie Albrecht, Marlous Vinkenvleugel
Met de komst van Passend Onderwijs krijgt het reguliere onderwijs de omvangrijke taak om ook leerlingen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met gedragsproblemen, goed onderwijs te bieden. SWPBS is een effectieve aanpak van gedrag die scholen kan ondersteunen bij het inhoudelijk vormgeven van Passend Onderwijs.

443 Sport en jeugd: De Krajicek playground als context voor ontwikkeling
Jeroen Vermeulen, Paul Verweel
Dit artikel bespreekt bevindingen uit kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van sport op de zogenaamde ‘Playgrounds’ van de Richard Krajicek Foundation (RFK). De vraag die centraal staat is op welke manier de RKF Playgrounds een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren…

455 Retro Perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

459 Binnengekomen boeken / Meldingen
‘Herstelondersteunende zorg’, ‘Verraderlijk gewoon’, ‘Zorg voor onszelf?’, ‘Goed aangepakt’, ‘Autisme vanuit een ontwikkelingperspectief’, ‘O21spel’, ‘Sidekick’, ‘Communiceren met ziel en zakelijkheid’, ‘Socratisch coachen voor leidinggevenden en HRM’, ‘Eropaf…en dan?’

460 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Dat u voorleest Juf! Over het stellen van leerdoelen vanuit de groep.

462 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zoco…

464 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

466 Weetwinkel
Berichten, wetenswaardigheden, agenda.

474 Boekbespreking
Wilma Verkade
Kinderen met leerproblemen

417 Binnengekomen boeken
‘Samen leven – een pleidooi’