Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (november 2012) Nr. 11

535 Dyslexie en Schoolverzuim in het vmbo
Nouchka Tick, Veronique Prins, Chris Struiksma
Dyslexie is een stoornis die veel gevolgen kan hebben voor de loopbaan van kinderen en mogelijk zelfs tot schooluitval kan leiden. Aangezien het verzuimen van school een belangrijke indicator vormt voor dreigende uitval, is het belangrijk om zicht te krijgen op de relatie tussen dyslexie en schoolverzuim. Dit geeft niet alleen informatie over de mate waarin dyslexie de loopbaan van kinderen kan be•nvloeden, maar is ook van belang bij het opzetten van beleid om schooluitval te voorkomen.

546 Taal en Theory of Mind: De rol van taal bij het begrijpen van anderen
Hannah de Mulder
Als volwassenen zijn we vaak bezig met wat anderen mensen denken. Als we dat niet waren, zou het erg moeilijk worden om op een normale manier sociale contacten te onderhouden. Jonge kinderen daarentegen moeten nog leren om te begrijpen wat er in een ander omgaat; zij moeten een zogenaamde ‘Theory of Mind’ (ToM) ontwikkelen. Er is veel discussie over de rol van taal bij deze ontwikkeling; is taal nodig om ToM te ontwikkelen of is ToM juist belangrijk voor de ontwikkeling van taal?

557 Een kinderpsychiater wars van hokjesdenken: Nel Tibout (1899-1968)
Liesbeth Simpelaar
De huidige studie onderzocht de associatie tussen subgroepen van meisjes op basis van seksueel gedrag binnen de gesloten jeugdzorg, doelgroepkenmerken en functioneren na behandeling. De onderzoeksgroep bestond uit 174 meisjes met een gemiddelde leeftijd van 15.71 jaar (SD=1.14) die waren opgenomen binnen vier gesloten jeugdzorginstellingen.

569 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

571 Binnengekomen boeken – Meldingen
– ‘Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling’
– ‘Kansdenken Kaartboek’
– ‘Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking’
– ‘Mood maker’
– ‘Waar ben je nu, zie je nog?’
– ‘Schrijfwijzer – volledig herziene vijfde editie’

572 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Sinterklaas Kapoentje; over het begrijpend lezen vanuit pictotaal.

574 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over probleemdenken en mogelijkheden’.

576 VŽr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen. Pedagogiek met dieren.

578 Weetwinkel
Berichten, wetenswaardigheden, agenda.

587 Binnengekomen boeken
‘Moeilijke letters lezen’
– ‘Kinderen met specifieke taalstoornissen’
– ‘Begaafd Begeleiden’
– ‘Kies en bemin je keuze – Zelfzorg bij je levenseinde’