Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (maart 2012) Nr. 3

116 ‘Minder boos!’ een preventief groepsprogramma voor kinderen met gedragsproblemen
Albert Boom, Matthijs Bogaerts, Yvonne van der Berg, Saskia de Gijsel
Doelstelling: Het onderzoeken van de uitkomst van ‘Minder Boos!’, een cognitief gedragstherapeutisch preventieprogramma voor kinderen (8-12) met gedragsproblemen.
Respondentengegevens: 43 deelnemers aan het preventieprogramma van De Jutters in Den Haag.
Werkwijze: Bij de ouders en leerkrachten werden een voor- en een nameting afgenomen. De resultaten van de onderzoeksgroep werden vergeleken met die van een referentiegroep.
Bevindingen: De ouders en leerkrachten melden een sterke afname van gedragsproblemen en agressie.
Conclusie: in de praktijk was al gebleken dat ‘Minder Boos!’ beter aansluit bij de doelgroep van de preventieve zorg dan vergelijkbare programma’s. In dit onderzoek blijkt de uitkomst van de training ongeveer gelijk aan de resultaten van bestaande trainingen.

128 Een jaar na de prijs
Trijntje de Wit-Gosker

134 Beleefd en Aanbevolen
Rinus Keyman
Over het belang van veel meer dan 100 jaar orthopedagogiek.

154 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘De magie van het schrift, lezen is geen spelletje; over het voorkomen van spiegelletters.’

158 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Ze zei al papa; over het aanleren van klankgebaren.

160 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Over het feminiene van onderwijs.

162 Ver-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

164 Weetwinkel

171 Binnengekomen boeken
‘Vroeger is ook mooi’, ‘Werken in de SPH – Mensgericht, creatief en methodisch’