Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (juni 2012) Nr. 6

306 Voor-en Vroegschoolse Educatie: veel variatie, weinig effici‘ntie
Geert Driessen
In Nederland wordt al geruime tijd beleid gevoerd op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in de thuissituaties van kinderen. Momenteel vormt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een speerpunt van dit beleid. In kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleutergroepen van de basisschool krijgen kinderen met (dreigende) achterstanden stimuleringsprogramma’s aangeboden.

319 Participatie van kinderen met een beperking en hun ouders in de realisatie van inclusief onderwijs
Kathleen Mortier, Pam Hunt, Lore Desimpel, Geert Van Hove
In dit artikel wordt het belang van participatie van kind en ouders onderzocht in het ontwikkelen van ‘redelijke aanpassingen’ voor kinderen met een beperking binnen inclusief onderwijs. Gezien het hoog participatieniveau van ouders in ‘ondersteuningsplanning’ (Mortier, 2012) werd nagegaan welk effect deze werkvorm heeft op de interacties en betrokkenheid van drie kinderen met een beperking in de klas en hoe de betrokken ouders, leerkrachten en ondersteuners deze manier van werken, ervaren.

331 Bezieling en ambacht – Kinderbescherming, de eerste twintig jaren
Thom Willemse, Catrien Bijleveld
De levenslopen van bijna 200 jongens die tussen 1911-1914 ter heropvoeding werden geplaatst in het rooms-katholieke internaat ‘Harreveld’ vormen onderwerp van dit onderzoek. Wij beschrijven de historische context waarbinnen hun plaatsing dient te worden bezien, en bevindingen uit eerder onderzoek dat de levensloop van heropvoeddelingen onder de loep nam.

349 Retroperspectief
Michiel Ras, Isolde Woittiez, Debie Ouddijk
Zorg voor verstandelijk gehandicapten: wat zegt IQ?

354 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Wie van de drie: over het aanleren van de letter D.

356 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Laatste nieuws! Over passend onderwijs.

358 Ver-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

360 Weetwinkel

363 Boekbespreking
Louise Ellfers
‘The transition to post-secondary vocational education. Students entrance, experiences and attainment’.

366 Binnengekomen boeken
‘Kind en echtscheiding’, ‘Vrijheid van onderwijs’, ‘Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd’.