Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (juli/augustus 2012) Nr. 7/8

370 De Kunst van het Verbinden – Over de zin en onzin van sociale netwerken
Heinz Schiller
Globalisering, individualisering, informatisering… Allemaal moderne tendensen die oppervlakkig beschouwd hebben geleid tot een gedesintegreerde samenleving waar het voor individuele burgers moeilijk houvast vinden is. Maar is die waarneming niet erg oppervlakkig? De veronderstelling dat de moderne tijd ervoor zorgt dat burgers ge•soleerd raken, lijkt niet het geval.

377 Diagnostiek bij (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis
Annelies Spek
Bij diagnostisch onderzoek op het gebied van autismespectrumstoornissen (ASS) kan onderscheid gemaakt worden tussen classificerende en handelingsgerichte diagnostiek. Met behulp van classificerend diagnostiek beoogt men een diagnose te stellen dan wel uit te sluiten. Essentieel is dat hierbij valide en betrouwbare instrumenten worden gehanteerd. Aan de hand van de handelingsgerichte diagnostiek kunnen kwaliteiten en beperkingen in kaart gebracht worden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van (neuro)psychologische testuitslagen, observaties en (hetero-) anamnetische informatie. Geadviseerd wordt om testinstrumenten te gebruiken met een goede ecologische validiteit.

386 PAIS, Maandblad, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Schoolartsen, de Vereeniging van Onderwijzers en Artsen, werkzaam aan Inrichtingen voor Onderwijzers aan Achterlijke en Zenuwzwakke Kinderen en de Vereniging van Spraakleeraren (1917-1919)
Fedor de Beer
In 1917 verscheen het eerste nummer van Pais. De opdracht die de redactie van het nieuwe tijdschrift bij de oprichting van de drie verenigingen meekreeg, luidde ‘Een stof te bewerken, welke, zeer in ’t kort gezegd. handelt over de belangen van het schoolkind buiten het gewone onderwijs om’.

395 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

402 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
De breinaald aan het werk, over het aanleren van de letter R.

404 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Wee-k-lacht van een zorgcošrdinator; Heb je of ben je een gelukkige jeugd?

406 VŽr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

408 Weetwinkel

417 Binnengekomen boeken
‘De trein van Boos naar Middel – Een transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken’, ‘Soci@l Kids – Je kind op sociale media’, ‘Kinderen met leerproblemen – Diagnostiek en behandeling’, ‘Improving the basis: Revision of an early childhood home intervention program (proefschrift)’, ‘grote pedagogen in klein bestek’, ‘Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland’, ‘De creatie van het mondige kind; Geschiedenis van pedagogiek en jeugdzorg’.