Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (februari 2012) Nr. 2

55 Ieder het juiste advies voortgezet onderwijs?
Geert Driessen, Joris Cuppen
De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs vormt een cruciaal transitiemoment in de schoolloopbaan. De keuze voor een type voortgezet onderwijs wordt in sterke mate vastgelegd met het advies van de leerkracht van groep 8. Daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van een ’tweede gegeven’, meestal de Cito Eindtoets. De afgelopen jaren werd soms geconstateerd dat bepaalde groepen leerlingen een lager of hoger advies krijgen dan op basis van hun toetsprestaties verwacht zou worden. Vooral allochtone leerlingen zouden ‘ondergeadviseerd’ worden, dus een te laag advies ontvangen. Met behulp van gegevens van het COOL cohort onderzoek (Cohort Onderzoek OnderwijsLoopbanen bij 7269 leerlingen, 443 klassen) is nagegaan of er sprake is van onder- of overadvisering van bepaalde sociaal-etnische groepen van leerlingen.

70 Welke kinderen ontwikkelen langdurige stressklachten na een schokkende gebeurtenissen
Eva Alisic
Wanneer kinderen een schokkende gebeurtenis meemaken, komen de meesten er na enkele weken weer bovenop. Enkele kinderen ontwikkelen echter langdurige stressklachten. Kunnen we voorspellen welke kinderen dat zijn? Onderzoekers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht voerden een meta-analyse uit op internationaal gepubliceerde studies om de sterkste ‘predictoren’ te identificeren. De belangrijkste voorspellende variabelen bleken psychische klachten op korte termijn nar de gebeurtenis en stressklachten van ouders te zijn.

76 De relatie tussen leesproblemen en het welbevinden op school
Jolanda Langedijk, Dirk Hoek
In het onderzoek naar dyslexie en welbevinden op school onder basisschoolleerlingen uit de hoogste groepen werd onderzocht of het welbevinden op school voor jongens en meisjes met verschillende mate van leesproblemen verschillend is. Hiervoor is onder 358 leerlingen met een gemiddelde leeftijd van 10,5 (SD= 1.0) eenmalig een schriftelijke vragenlijst afgenomen. In de vragenlijst werd gevraagd naar het welbevinden op school. Daarnaast hebben de deelnemende scholen de leesprestaties (DMT-toets) van de deelnemende leerlingen versterkt. De resultaten van het onderzoek geven aan dat de mate van leesproblemen vooral invloed heeft op sociaal aanvaard voelen door klasgenoten. Meisjes blijken gevoeliger voor dit effect dan jongens…

85 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

88 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Ze zei al papa; Over het aanleren van klankgebaren.

90 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Over toelatingsdilemma’s en het ondersteuningspersoneel.

92 Ver-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

94 Weetwinkel

105 Boekbespreking / Binnengekomen boeken
‘Dramaqueen of gewoon autisme? Mijn leven voor en na de diagnose’, ‘Relaties@autisme.com’, ‘Breinbreker, voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel’.