Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (december 2012) Nr. 12

591 Onze Kolonie
Jan Brandsma
Vakantiekolonies werden erg populair aan het eind van de negentiende eeuw. Een sterke groei werd geconstateerd in de eerste helft van de twintigste eeuw. Met name de kinderen afkomstig uit ‘arme’ buurten van de grote steden waren kandidaat voor uitzending. Daarmee werd de ‘kinderuitzending’ een belangrijke sociaal-geneeskundige voorziening. Ook de leerlingen van de scholen voor B.O. konden uitgezonden worden naar een vakantiekolonie. Het bleek echter dat dit problemen gaf en uiteindelijk was het beter voor de ‘normale leerling’ dat ze niet meer kwamen…

604 Een arbeidskind aan de universiteit
Mick Matthys
Kinderen uit arbeidsgezinnen die verder geleerd hebben en een academische graad gehaald, beleven hun opvoeding als stimulerend maar ook als problematisch. Hun ouders ondersteunen wel de studie van de kinderen, maar hun denkbeelden over de toekomst waren beperkt en weerspiegelden vooral hun eigen sociale positie. Zij wilden hun kinderen, in sociaal opzicht, liefst zo dicht mogelijk bij zich houden. Een aantal kenmerken van de opvoedingspraktijk in het gezin hebben desondanks een belangrijke rol gespeeld: de stimulerende rol van moeder, de ‘verhalen’ over gemiste kansen, de waarde van arbeid.

622 Een dubbeltje op de eerste rang na de Tweede Wereldoorlog?
Rinus Keyman
In dit artikel wordt gepoogd zicht te krijgen op de ‘ont-wikkeling’ van mensen uit het lager milieu naar universitaire en vergelijkbare posities. Daartoe wordt op specifieke wijze een aantal historische ontwikkelingen geschetst waarbij expliciet ook de Kweekschool en MO-opleiding wordt betrokken. Het door Matthys geschetste beeld gaat op voor de naoorlogse generatie afkomstig uit de lagere milieus; het dubbeltje op de eerst rang zitten.

638 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Harry Potter. Over voorlezen, filosoferen en transformeren.

640 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Een zorgcošrdinator… ‘Over overwegingen, het brein en uitleggen’.

642 VŽr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen. Jaaroverzicht 2012.

644 Weetwinkel