Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 51 (april 2012) Nr. 4

175 De ecologie van de leerling. Een systeemgericht model voor het onderwijs
John Jeninga, Erik van Meersbergen
Voor onderwijsprofessionals is het bij gedragsvraagstukken rond de leerling van belang om ‘breed’ te kijken naar gedrag in de omgeving waar het zich voordoet. Daarvoor is een systeemgericht model ontwikkeld: De ecologie van de leerling. Er worden vanuit de drie vertrouwde leefmilieus tien segmenten onderscheiden. Aan de hand van de kijkwijzer worden per segment de beschermende en risicofactoren rond de ontwikkeling van de leerling in beeld gebracht. De ecologische benadering van gedrag en de kijkwijzer helpen om gedrag in een context te verklaren en te begrijpen.

186 Prestatiebeloning in het onderwijs. Welke kenmerken heeft een verantwoord teambeloningssyteem?
Marjan Vermeulen
Prestatiebeloning in het onderwijs wordt gestimuleerd door het huidige kabinet. Inmiddels is uit onderzoek bekend dat prestatiebeloningsystemen zorgvuldig ontwikkeld dienen te worden wil het beoogde doel ermee gehaald worden. Er dient rekening te worden gehouden met motivatietheorie‘n en modellen inzake gedragsverandering van medewerkers. Dat betekent dat willen de ontwikkelde systemen als eerlijk ervaren worden, er vertrouwen moet zijn in beoordelaars en procedures, dat teambeloning en individuele beloning elkaar aanvullen en dat een beloning alleen een beloning is als dat om substanti‘le bedragen gaat en daadwerkelijk als een beloning ervaren wordt.

199 Twee criminele generaties? De intergenerationele overdracht van veroordelingen.
Marieke van de Rakt
Eerder onderzoek heeft al laten zien dat de veronderstellingen van vaders en kinderen een flinke samenhang vertonen. Een grootschalige Nederlandse studie naar deze samenhang ontbrak vooralsnog. In deze bijdrage komen de belangrijkste inzichten van mijn proefschrift ‘Two Generations of Crime: the intergenerational Transmission of Criminal Convictions over the Life Course’ aan de orde.

209 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

214 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Toe aan pictolezen; over de visuele ontwikkeling van het kijken naar beeld.

216 Wee-k-lacht
Martenjan Poortinga
Over plagen, pesten en challenge day.

218 Ver-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.

220 Weetwinkel

227 Boekbespreking
Chris van Esterik
NO Satisfaction; Hoe we werden wie we zijn.

230 Binnengekomen boeken
‘Persoonlijke ondersteuningsplanning in de praktijk’, ‘Tien keer beter! 4’, ‘Dr. D Herderche, pionier van het speciaal onderwijs – een groots gedragen gehandicapt leven’, ‘Fijn: vrienden!’