Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (oktober 2011) Nr. 10

483 Preventie en vroeghulp voor migrantenjeugd. Hoe bereik je hen en hoe kun je bij hen iets bereiken?
Gert van de Berg
In dit artikel worden twee projecten beschreven die zijn uitgevoerd in het kader van het ZonMw programma Diversiteit in het jeugdbeleid: een overzichtsstudie naar interventies en instrumenten op het gebied van preventie, ontwikkelingsstimulering en vroeghulp die worden ingezet bij migrantenjeugd en hun ouders, en een vervolgproject waarin tien van deze interventies verder ontwikkeld zijn.

495 Herstart & Op de Rails junior: een zeer intensief zorgarrangement? Verslag van de eerste periode bij PI-school de Piloot in Rotterdam
Cordula van Haersma Buma
In dit artikel wordt verslag gedaan van de eerste twee‘nhalf jaar van het project Herstart & op de Rails junior zoals dit op de PI-school in Rotterdam wordt uitgevoerd. Het gaat hier om een speciaal project, in termen van Passend Onderwijs een ‘zeer intensief zorgarrangement’, waarbij geschorste leerlingen uit het reguliere basisonderwijs gedurende 16 weken (herstart) tot een jaar (Op de Rails) worden opgevangen om hen een nieuwe start te laten maken.

507 Een pleidooi voor het sociaal perspectief
Hans van Ewijk
Dit artikel analyseert aan de hand van de casus ‘Ondiep’ dat de hulpverlening in ons land vergaand versplinterd is, zich te vel tweede lijn bevindt en vaak vanuit het verkeerde perspectief centraal gesteld. De stelling is dat onze tijd sociaal zeer sensitief is en mensen die sociaal wat onhandig zijn buitensluit…

520 Retroperspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien. Zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden’.

524 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
De maag van meester Leo over het testen van de klanksynthese.

526 Wee-k-lacht
Maartenjan Poortinga
Over vergaderen en zo…

466 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen… (twee talen, ŽŽn gedachte).

530 Weetwinkel

539 Boekbespreking en binnengekomen boeken
Kees van Overveld
– ‘Samen opvoeden’
– ‘Ontwikkeling door onderzoek’.