Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 50 (juni 2011) Nr. 6

299 Leeft spel? Spel leeft!
Mirella Raijmakers, Diny van der Aalsvoort
Uitkomsten van een onderzoek naar kennis en vaardigheden gelet op spel bij leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.

312 Kwaliteit en uitkomsten van ‘online’ ondersteuning van jongeren
Ruben Fukkink
Nieuwe ‘online’ media rukken op in de ondersteuning van jongeren. De potentie van het internet bij ondersteuning wordt alom erkend, maar wel is door verschillende auteurs benadrukt dat over de kwaliteit en resultaten van deze hulp nog niet zoveel bekend is, terwijl de nieuwe vorm van ondersteuning via ‘face-to-face’ of telefonisch contact. Een evaluatie van de online ondersteuning van chat-ondersteuning van de Kindertelefoon en het gerelateerde Share in Trust-project laat zien dat de geboden ondersteuning inhoudelijk van voldoende niveau is. De evaluatie laat verder zien dat de jongeren na het chatgesprek een hoger welbevinden hebben en hun problemen als minder ernstig ervaren. Bij een deel van de jongeren lijken de emotionele problemen echter wel zo serieus dat meer professionele hulp dan alleen een eenmalig gesprek geboden is.

321 Als communiceren niet vanzelfsprekend is. Een blik op pragmatische taalproblemen.
Mieke P. Ketelaars, Juliane Cuperus, Kino Jansonius, Ludo Verhoeven
In dit artikel schetsen we een beeld van pragmatische taalproblemen. Hoewel deze stoornis in de praktijk wordt gediagnosticeerd, is er slechts weinig bekend over de exacte symptomen, over de prevalentie, de overlap met andere stoornissen en de mogelijkheden voor diagnostiek. De stoornis is dan ook niet in de DSM opgenomen, hoewel de werkgroep DSM-V een voorstel heeft gedaan om de stoornis op te nemen onder de noemer Social Communication Disorder. In samenwerking met Sint Marie (Koninklijk Kentalis) heeft Radboud Universiteit een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in pragmatische taalproblemen. We bespreken de resultaten van onderonderzoek en vertalen deze naar adviezen voor de klinische praktijk. Daarbij houden we een pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen orthopedagogen en klinisch lingu•sten.

332 Retro-Perspectief
Lea Dasberg
‘Men kijkt achterom om vooruit te zien, zoals een automobilist in zijn achteruitkijkspiegel kijkt om verantwoord vooruit te rijden.’

336 Lees-v-aardig
Trijntje de Wit-Gosker
Zelfs de meest geoefende lezer valt terug op het spellend lezen zodra hij een woord leest dat hij nog niet eerder heeft gezien. Lees maar even mee: pretiumaffectionis, priapisme, een pteranodon, quintanamartingalindez, rastafarikapsel of rectacognossement. Er zullen vast wel een paar woorden zijn geweest die u hebt moeten spellen om ze te kunnen lezen.

338 Wee-k-lacht
Over vakbladen, boeken, sociale media en meer.

340 Vr-halen
Mieke Ketelaars
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen…

342 Weetwinkel

346 Binnengekomen boeken
Kees van Overveld