Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (oktober 2010) Nr. 10

458 Pedagogische innovatie en ethiek
Jan Brandsma
Hulp bieden aan kinderen en volwassenen die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Dat is het idealisme dat de pioniers in het speciaal onderwijs, waaronder Hermen J. Jacobs, dreef. Het Hermen J. Jacobsfonds, naar deze pionier vernoemd, draagt die idealen verder en het idealisme is kenmerkend gebleven voor het beleid van het Hermen J. Jacobsfonds. Een doelstelling van het fonds is het ondersteunen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. In dat kader is in de jaren zestig het initiatief genomen een bijzondere leerstoel te stichten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor ‘de studie van de psychologie en pedagogiek van het afwijkend kind’. W.A. Vliegenthart werd in 1961 op de leerstoel benoemd en werd daarmee de eerste hoogleraar orthopedagogiek. Afgelopen jaar heeft het bestuur van het Hemren J. Jacobsfonds besloten opnieuw een leerstoel in te stellen. De leerstoel is verbonden aan de University of the West of England in Bristol en onder de titel ‘Pedagogical innovation and ethics’ ingericht. Met ingang van 1 september 2010 is op die leerstoel prof. dr. Hans Jansen benoemd.

464 Vygotski passend hervonden
Henk Krom
In dit artikel probeert de auteur de betekenis van Lev Semenovich Vygotski te actualiseren en waar kan te relateren aan de huidige stand van zaken in het speciaal onderwijs. Waar velen menen Vygotski alleen een theorie heeft ontwikkeld die betrekking heeft op de zone van de actuele en de zone van de naaste ontwikkeling, doet dit hem tekort. Bekend is wellicht een deel van zijn werk op het gebied van de defectologie, maar zijn specifieke bijdragen die waardevol zijn voor het speciaal onderwijs en zijn werk op het gebied van de onderwijspsychologie zijn minder bekend. In deze bijdrage komen ideeĀ‘n aan de orde over de aard van beperkingen (verstoorde ontwikkeling), het herstel van een beperking en het (speciaal) onderwijs aan kinderen met een beperking.

474 RetroPerspectief

476 Wee-k-lacht
Maartenjan Poortinga
Met ingang van deze uitgave treft u een nieuwe, vaste rubriek aan onder de titel ‘Wee-k-lacht’. U mag dit lezen als ‘Wee-klacht (als jammerklacht, dus; als litanie als treurzang) maar ook – en liever- als Week-lacht. in deze rubriek is het namelijk de bedoeling om tegengif te injecteren tegenover de negativiteit waarmee opvoeding en onderwijs veelal onder de aandacht wordt gebracht. We hebben een aantal auteurs – afkomstig uit verschillende werkvelden – bereid gevonden om hun ervaringen met u te delen. De verwachting is dat hun ervaringen parallel zullen lopen met de grote gesignaleerde, beschreven problemen. Onze hoop is dat de auteurs is staat zullen zijn om het halflege glas door een andere wijze van benadering als halfvol te presenteren. En dit alles dan als ‘het goede voorbeeld dat goed doet volgen’: graag ontvangen we van u, als lezer, bijdragen voor deze rubriek. We zijn zeer benieuwd.

478 ‘De leraar als koelie’ van Dr. Hans Jansen
BOEKBESPREKING
Prachodayat Biesheuvel

482 (Aan)sprekend verleden

490 Weetwinkel

496 Binnengekomen boeken