Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (maart 2010) Nr. 3

74 Verhalen uit de koffer van Knijff
Jan Brandsma
Op 27 november 2009 vierde het Seminarium voor Orthopedagogiek haar 80-jarig jubileum. Deze dag stond in het teken van ‘de toekomst van de opleidingen speciaal onderwijs in het educatieve veld’. De auteur was gevraagd om onder de titel ‘Verhalen uit de koffer van Knijff’ enkele historische feiten uit de geschiedenis van het Seminarium voor Orthopedagogiek naar voren te halen.

81 Geen snelweg, maar wel een mooi PAD!
J.J. Louwe, C.W. van Overveld, B. Orobio de Castro, W. Merk
Evaluatie na twee jaar onderzoek naar de effectiviteit van het Programma Alternatieve DenkstrategieĀ‘n op de agressie van jongens met externaliserend gedrag in het primair onderwijs.

96 (Aan)sprekend verleden

105 Weetwinkel

115 Binnengekomen boeken