Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (juni 2010) Nr. 6

246 De VIM is nog niet klaar met poetsen
Trijntje de Wit-Gosker, Hilde de Haan
Na 25 jaar wordt teruggeblikt op het ontstaan en de ontwikkeling van de Vereniging voor een geĀ•nteresseerde opvoeding van kinderen met downsyndroom (VIM), de vereniging die zich tot op de dag van vandaag inzet voor integratie van kinderen met het downsyndroom. Een verhaal over visie, het realiseren van wensen, de rol van de politiek en de kracht van een intensieve samenwerking tussen ouders en onderwijsinstellingen.

254 Echtscheiding: gevolgen voor kinderen

Tineke van den Berg
Veel kinderen maken een echtscheiding mee. Inmiddels is er veel geschreven over en onderzoek gedaan naar de gevolgen van een echtscheiding. Deze kennis heeft echter niet bewerkstelligd, dat het lijden en de negatieve consequenties voor de ontwikkeling van kinderen verminderd zijn. Dat is een opvallende conclusie. In dit artikel wordt een andere focus geboden op wat de gevolgen voor kinderen zijn na het meemaken van een echtscheiding. De aandacht wordt gericht op het uitvoeren van extra ontwikkelingstaken en niet op (de risico’s van) het ontwikkelen van problemen en/of positieve gevolgen. Deze extra ontwikkelingenstaken kunnen uitgevoerd worden als kinderen hiervoor instrumenten in handen krijgen. Zij kunnen met behulp van volwassenen deze taken leren te volbrengen. Ondanks de pijnlijke ervaring van een echtscheiding zijn er mogelijkheden voor een evenwichtige ontwikkeling.

262 Retro Perspectief
Rob de Lange

262 De echte vijand is monisme
Huub Everaert, Arie van Peet
Graag wil ik reageren op de artikelen van Everaert en Van Peet (‘Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in Teacher Research in het HBO’) en van Ponte (‘Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis’) in Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49, resp. pp. 2-14 en pp. 15-21.

267 Lang leve de z-score!
Petra Ponte
Iedere student heeft recht op een curriculum waarin basale onderzoeksvaardigheden worden aangeleerd.

269 Met karikaturen zijn geen werelden te winnen
Petra Ponte
In ‘De echte vijand is het monisme’ reageert Rob de Lange op het artikel van Everaert en Van Peet met de titel ‘Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in Teacher research in het HBO’ en het artikel van mij met de titel ‘Gedrag en onderzoek in de educatieve praxis’. Beide artikelen zijn gepubliceerd in TvO 1/2, 2010. in dit artikel een reactie mijnerzijds op De Lange, met verwijzing naar het artikel van Everaert & Van Peet.

278 (Aan)sprekend verleden

283 Weetwinkel

291 Binnengekomen boeken