Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (december 2010) Nr. 12

551 Honderd jaar orthopedagogiek en (speciaal) onderwijs
Jan Brandsma, Rinus Keyman
Het huidige speciaal en speciaal basisonderwijs heeft een overzichtelijke indeling gekregen met de Wet op de ExpertiseCentra en de Wet op het Primair Onderwijs. Dit onderwijs heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Vooral particuliere initiatieven domineerden bij de zorg aan gehandicapten. Begin twintigste eeuw ontstonden de eerste scholen voor speciaal, toen buitengewoon, onderwijs. Er werden door de pioniers ook initiatieven ontplooid om kennis te verspreiden onder andere door middel van ‘cursussen’. Zo ontstond in 1909 het eerste tijdschrift onder de naam ‘Tijdschrift der Vereniging van Onderwijzers en Artsen, werkzaam aan Inrichtingen voor Onderwijs aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen’. Uit de inmiddels 100 jaargangen is een ruime selectie gemaakt om een overzicht te geven van de ontwikkeling en groei van het speciaal onderwijs en de voortgang van de orthopedagogiek. Deze artikelen zijn ingebed in een nieuwe website ‘100 jaar orthopedagogiek’. Op de website passeren tevens de wetten en regelgevingen, ontwikkelingen in de orthopedagogiek en maatschappelijke ‘gebeurtenissen’. De lezers worden uitgenodigd om voor de nieuwe website materiaal in te sturen.

559 Decennia orthopedagogiek in cultureel-maatschappelijke context

Gerard van Stralen
Onderdeel van 100 jaar orthopedagogiek zijn korte decenniaschetsen van het cultureel-maatschappelijk klimaat bij de ontwikkeling van de praktijk bij de ontwikkeling van de praktijk van de orthopedagogiek. In dit artikel een schets van de eerste twee decennia van de twintigste eeuw, waarin meer en meer wordt benadrukt dat het ‘afwijkende’ kind begeleiding nodig heeft van goed opgeleide professionals. De start in 1929 van twee opleidingen (nu speciaal onderwijs) is hiervan een sprekend voorbeeld.

564 Tijdlijn – 100 jaar orthopedagogiek
Henk Koster, Jan Brandsma, Rinus Keyman

586 Prijsvraag – 100 jaar orthopedagogiek

594 Retroperspectief

595 Binnengekomen boeken

596 (Aan)sprekend verleden