Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 49 (april 2010) Nr. 4

118 In memoriam: Hermen J. Jacobs
Jan Brandsma

119 Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
C.W. van Overveld
Gedragsproblemen en criminaliteit zorgen binnen de samenleving voor veel overlast. Tot nu toe is het beleid van de overheid voornamelijk gericht op het bestrijden van de overlast en niet op het voorkomen daarvan. Er wordt in dit artikel gepleit voor herschikking vaan aandacht en middelen van curatie en preventie.

130 HBO: de nieuwe universiteit
Hans Jansen, Hugo Letiche
De combinatie van missie 1, missie 2, missie 3-universiteiten/hogescholen en modus 1, modus 2, modus 3-onderzoekspraktijken

153 Alfred Binet

154 (Aan)sprekend Verleden; Verstandsmetingen bij achterlijken
D. Herdersche

164 Van uitsluiting tot inclusie
M.M.J. Poelman
Na lezing van het artikel van Herdersche zou op het eerste gezicht geconcludeerd kunnen worden dat er sinds 1913 weinig veranderd is bij het vaststellen van de verstandelijke vermogens: de intelligentie. De classificatiediagnostiek ten behoeve van selectieprocedures wordt immers nog steeds algemeen toegepast. Toch wordt het bij nadere beschouwing duidelijk dat behalve de testinhoud, ook het tijdsbeeld, de visie en de diagnostische praktijk waarbinnen dit ‘meten’ plaatsvindt verandert is. Ondanks deze veranderingen is het artikel nog steeds waard om gelezen te worden omdat een aantal opvattingen en ervaringen van Herdersche tot op de dag van vandaag ter harte genomen kunnen worden.

171 Retro Perspectief

Lea Dasberg

172 Weetwinkel

180 Binnengekomen boeken