Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 48 (januari 2009) Nr. 1

2 Wisseling van de wacht
Roel de Groot, Anna Bosman

4 De meester met de bal
VOLGSPOT
A.M.T. Bosman

5 Protocol voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling
A.J.J.M. Ruijssenaars, G.W. Bron, E.H.M. Loykens, G.M.M. van Mameren-Schoehuizen

21 De prevalentie van gedragsproblemen bij jongeren met een licht verstandelijke beperking
S. De Maeyer, J. Vanderfaeillie, H. Van Puyenbroeck, D. Willems

31 Het heilige behandelprotocol
E. de Haan


34 Kleine kastjes
M. van Berckel


36 Boekbespreking


39 Weetwinkel


43 Verenigingsnieuws


44 Summary