Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 48 (februari 2009) Nr. 2

46 Classificaties: vloek of zegen?
VOLGSPOT
J. Vanderfaeillie

47 Esplicitie spellinginstructie en de rol van de spellingchecker
A.M.T. Bosman, M. van Huygevoort & F. Noten

56 Het belang van spreekvaardigheid voor het leren lezen van kinderen met cerebrale parese
M.Peeters, L. Verhoeven & J. de Moor

67 De invloed van Taakspel op het gedrag van leerlingen en leerkrachten in het SBO
I. Griffioen & E.H. Kroesbergen

79 Tussen de regels


80 Boekbespreking


84 Weetwinkel


87 Summary