Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 47 (september 2008) Nr. 9

350 Het kind als Kwelgeest
J.D. van der Ploeg

351 Meervoudig effectief
E.M. Scholte
Een verhandeling over orthopedagogiek, jeugdzorg en speciaal onderwijs

365 Effectonderzoek naar Fonologische en Leerpsychologische methode voor behandeling van dyslexie
E.C. van Geffen, M. Berends & J. Fransen

376 Diagnostich onderzoek bij een pabostudent met dyscaculie
J.E.H. van Luit

384 Tussen de regels
Roel de Groot

390 Summary