Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 47 (juni 2008) Nr. 6

261 Exordium Scriptorus
Roel de Groot

262 Zijn pleegouders ouders?
VOLGSPOT
J. Vanderfaeillie

265 Idealisme als uitgangspunt: de dokter en de priester
J.D. van der Ploeg

273 Asperger opnieuw gelezen
F. Scholte

285 Overhandiging Nota ouderenbeleid voor mensen met een verstandelijke handicap
J.H.D. Boerema
Ingezonden bericht

287 Tussen de regels

289 Boekbespreking

291 Weetwinkel

296 Summary