Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 47 (juli/augustus 2008) Nr. 7/8

298 Geen IQ maar PsyqQ (spreek uit psieku)
Roel de Groot

299 De actieve betrokkenheid van kinderen met cerebrale parese bij het voorlezen
M. Peeters, M. Tissen, J. de Moor & L. Verhoeven

312 Cognitieve gedragstherapie voor kinderen met een autismespectrumstoornis en angststoornissen
M.C.H.P. Hendriks & S.M. Bšgels
Effectiviteit en variabelen die het therapiesucces be•nvloeden

325 De diagnose van dyslexie en de ontwikkeling van woorden lezen
K.P. van den Bos, A.J.J.M. Ruissenaars & H.C. Lutje Spelberg

339 Tussen de regels
Roel de Groot

340 Boekbespreking

343 Weetwinkel

346 Verenigingsnieuws

348 Summary