Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 47 (februari 2008) Nr. 2

Special: ORTHOPEDAGOGIEK EN JEUGDPSYCHIATRIE
Hoe kunnen beide disciplines optimaal een bijdrage leveren in de jeugdzorg aan jeugdigen die het spoor bijster zijn geraakt?

49 Exordium Scriptorus
THEMA
J.D. van der Ploeg & E.H.M. Hinzen-Hansen

51 Zin en onzin rond valium en ritalin
VOLGSPOT
R. de Groot

52 Orthopedagogiek en kinderpsychiatrie: een apart stel of een stel apart?
THEMA
A.J.J.M. Ruijssenaars, P. Dijkshoorn & E.J. Knorth

64 Over problemen, psychiaters en orthopedagogen
THEMA
J.D. van der Ploeg

79 De plaats van medicatie in de behandeling van gedragsproblemen
THEMA
R.J. van der Gaag

84 Kinder- en jeugdpsychiatrie: naast en in het verlengde van jeugdzorg
THEMA
F. Verheij

92 Een kinder- en jeugdpsychiater in een justitiĀ‘le jeugdinrichting
THEMA
H. Lodewijks

100 Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
N. Pameijer

117 Verenigingsnieuws

118 Summary