Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 47 (april 2008) Nr. 4

165 Exordium Scriptorus
Roel de Groot


166 Een land vol kinderen met afwijkend gedrag
VOLGSPOT
R. de Groot

167 LVG in beeld
M.M.C.P. van Endschot, M.G. Jansen & M.J.A. Feltzer


181 Pedagogische sensitiviteit: aanleg of aan te leren?
S. Mark & K.J. Mulderij

190 Dyscalculie in discussie
J.H.D. Boerema

202 Tussen de regels

204 Boekbespreking

208 Weetwinkel

212 Summary