Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 46 (oktober 2007) Nr. 10

389 Exordium Scriptorus
Roel de Groot

390 LeerKracht
VOLGSPOT
E. Hinzen-Hanssen

391 Van testdiagnostiek naar diagnostische besluitvorming, en terug?
E.E.J. De Bruyn
Afscheidscollege

403 Op de bres voor het diagnostisch besluitvormingsproces
J.D. van der Ploeg

404 Waarom mislukken pleegzorgplaatsingen?
J. Vanderfaeillie, F. Van Holen & C. Coussens

417 Tussen de regels

420 Boekbespreking

422 Weetwinkel

427 Summary