Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 45 (september 2006) Nr. 9

383 Exordium Scriptorus
R. de Groot

384 Geschudde baby
VOLGSPOT
H.J.A. van Bakel

385 Zelfbeeld en sociometrische status van kinderen met specifieke en algemene leerproblemen in regulier en speciaal basisonderwijs
J.T.A. Bakker, E.J.P.G. Denessen, A.M.T. Bosman, E.M. Krijger, L.A. Bouts

406 De niet-verbale BSID/II/NL
S.A.J. Ruiter, A.T. Hoekstra, B.F. van der Meulen, H.C. Lutje Spelberg, H. Nakken

414 Hoogbegaafdheid plus AutismeSpectrumStoornissen (HB+ASS): een verwarrende combinatie (2)
A.E.J. Burger-Veltmeijer

425 In memoriam

426 Verenigingsnieuws

427 Boekbespreking

430 Weetwinkel

433 Summary