Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 45 (november 2006) Nr. 11

483 Exordium Scriptorus
R. de Groot

484 College van toezicht NVO en de Parkmoord

VOLGSPOT
R. de Groot

485 De opbrengsten van WSNS en LGF als basis voor de zorgplicht
L.F. Greven & J. Kloprogge

493 Vrijheidsbeperking van personen met een verstandelijke handicap: een ethisch perspectief
A. LiŽgeois

504 Zelfsturing in een wereld van chaos en toeval: levend leren als postmodern leren en opleiden
J. Lutters

511 Tussen de regels

513 Boekbespreking

514 Weetwinkel

518 Summary