Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 45 (december 2006) Nr. 12

Het decembernummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek is in boekvorm uitgegeven onder de titel ‘Communicatie, fundament van de orthopedagogiek’ van de auteurs Carolus Henricus Cornelis Johannes van Nijnatten (1951-) en Ina Allagonda van Berckelaer-Onnes (1942-).

Dit boek is onder andere beschikbaar in Nijmegen op de HAN-studiecentra locatie Kapittelweg en locatie Pabo-Groenewoud.