Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 45 (april 2006) Nr. 4

Special: TAAL / LEZEN

147
PROLOOG
E. Hinzen-Hanssen, M. Mildenberg

149 Kwaliteitsbeleid en dyslexie: overbodige energie
VOLGSPOT
R. de Groot

150 Met mij kun je lezen en schrijven
SPECIAL
H.Th.G. van den Hurk & M.M.J. Poelman

162 Het LISBO- en VLOT-project
SPECIAL
K. Vernooy
Leerkrachtgestuurde leesinterventieprojecten voor het speciaal basisonderwijs.

170 De Rotterdamse Aanpak Dyslexie
SPECIAL
C. Struiksma, F. Scheltinga & E. van Efferen-Wiersma
Evaluatie van een project.

182 Hoge verwachtingen leiden tot betere leesprestaties in het speciaal basisonderwijs
SPECIAL
H. Wentink, E. Wouters, M.C. Wennekers, A. van Hertum & E. Reuvekamp

192 Diagnostiek van leesproblematiek van dyslectische en anderstalige leerlingen in de brugklas
SPECIAL
H. Hacquebord & M. Scholman
Een taal- of leesprobleem?


202 Boekbespreking

207 Weetwinkel

209 Summary