Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 44 (februari 2005) Nr. 2

49 PROLOOG
R. de Groot
Een goede morgen willen we u bezorgen.

50 Canon voor het onderwijs
VOLGSPOT
E.H.M. Hinzen-Hanssen

51 Ouderparticipatie, therapeutische alliantie en gedragsproblemen van het kind in dagbehandeling
G.J.J.M. Stams, K.L. Buist, M. Dekovi & I.F.I. de Kroon

60 Empowerment in de hulpverlening.
M. Schippers, D. Wehman & J.M.A. Hermanns
Een onderzoek naar gedrag van hulpverleners en empowermentbeleving van cli‘nten.

72 Het trauma van de vroege verwaarlozing en de pleegzorg
A.M. Weterings & P.M. van den Bergh
De ideologie van het ‘primaat van de ouders’.

84 Tussen de regels
R. de Groot

86 Brieven aan de redactie

88 Boekbespreking

92 Weetwinkel

95 Summary