Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 44 (april 2005) Nr. 4

149 PROLOOG
R. de Groot
Opmaat tot verbeelding.

150 Kwantummechanica en speciaal onderwijs
VOLGSPOT
M.M. Mildenberg

151 Non-verbale leerstoornissen en rekenproblemen.
J.E.H. van Luit & B. Dijkgraaf
Het effect van een verbale instructie: resultaten en conclusie.

159 Onderzoek naar de psychosociale achtergrondsituatie van jongeren met een ondertoezichtstelling en het ouder- en gezinsfunctioneren.
J. Knot-Dickscheit & H.M. van Lokven

170 Opleiding ecologische pedagogiek: bachelor en master
J. Brandsma, A. Smit & G. van Stralen

181 Tussen de regels
R. de Groot & E.H.M. Hinzen-Hanssen

184 Brieven aan de redactie

186 Boekbespreking

189 Weetwinkel

192 Summary