Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 43 (september 2004) Nr. 9

345 Inspiratie
PROLOOG
R. de Groot

346 Ouderlijke ambities
VOLGSPOT
J.D. van der Ploeg

347 Speciale onderwijszorg vraagt om interactieve professionaliteit en interactieve kennisontwikkeling
P. Ponte
Aanzet tot een opleidingsconcept.

361 Van je ouders moet je het hebben?
A. Vermeij, M. Dekovic & H.E.M. Baartman
Het effect van jeugdervaringen op het oordelen over fysiek straffen in de opvoeding.

371 Kinderspelen in de twintigste eeuw
A. Kunnen
Een onderzoek naar veranderingen in de spelen van 10-12-jarige kinderen.

378 J. Foudraine: Metanoia
R. de Groot

380 Reactie op het commentaar van Van den Bos
P.M. Buis

381 Brieven aan de redactie: De discussie voorbij

383 Tussen de regels
R. de Groot

385 Boekbespreking Speciaal


388 Weetwinkel

390 Summary