Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 43 (oktober 2004) Nr. 10

393 PROLOOG
R. de Groot

394 Mens sana in corpore sano: Slow down up
VOLGSPOT
R. de Groot
Er is meer in het leven dan alleen je snelheid verhogen (Gandhi).

395 Regulier basisonderwijs voor dove kinderen: een lonkend perspectief? (Rede)
H. Knoors

410 Tweelingscholen voor dove en horende kinderen: het beste alternatief?
M. Mildenberg
Commentaar op de rede van prof. dr. H. Knoors.

414 Het oordeel van ouders over ADHD-gedragingen bij kinderen
E.M. Scholte & J.D. van der Ploeg

423 Oordeelsvorming van leerkrachten in het speciaal onderwijs
J.T.A. Bakker, A.M.T. Bosman & M.H.A. Jacobs
Over de remedi‘ringsmogelijkheden van hun leerlingen.

433 Boekbespreking

437 Weetwinkel

440 Summary