Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 43 (november 2004) Nr. 11

441 PROLOOG
R. de Groot
Vrijheid van meningsuiting.

442 Leren met hart en ziel
VOLGSPOT
M. Mildenberg

443 Schoolinterventie voor leerlingen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking
J. Doornenbal, C. Ketelaars & S. Sytema
Een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

451 Dyslexie in definitie, criteria, prevalentieschattingen en beleid
K.P. van den Bos & A. van der Leij
Een commentaar op het rapport van Blomert.

462 Van feit naar fictie en weer terug
L. Blomert
Een repliek op het artikel ‘Dyslexie in definitie, criteria, prevalentieschattingen en beleid. Een commentaar op het rapport van Blomert’ (Van den Bos & van der Leij, dit nummer).

473 Meerwaarde
J. Brandsma
(De bekostiging voor master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal).

476 Tussen de regels
R. de Groot

478 Boekbespreking

481 Weetwinkel

484 Summary