Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 43 (juni 2004) Nr. 6

233 PROLOOG
R. de Groot

234 Rood-wit-blauw-oranje…
VOLGSPOT
E.H.M. Hinzen-Hanssen

235 Leer- en gedragsproblemen veroorzaakt door aangeboren syndromen
H.A. Aardoom & H.C.A. Hoogeveen-Schroot

243 Psychosociale problematiek bij baby’s
N.P.J. Kousemaker & E. Yildiz
Onderkenning van dreigende en manifeste problematiek en het BABY-KIPPPI

250 Kwaliteit van buitenschoolse opvang in de basisschool
H. Colpin, F. Laevers, M. Daems, K. Schippers & L. Vandemeulebroecke
Ontwikkeling en eerste toetsing van een evaluatie-instrument.

258 Dyslexie verduidelijkt?
COMMENTAAR
K.P. van den Bos

265 ‘Buitenzintuiglijke waarnemingen’ en het O&A-geschenk
REACTIE
P. Kousemaker

268 “Een beetje van jezelf mag je laten zien”
INTERVIEW
รจ.H.M. Hinzen-Hanssen & M. Mildenberg

273 Tussen de regels
R. de Groot

275 Boekbespreking

277 Weetwinkel

279 Summary