Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 42 (maart 2003) Nr. 3

107 PROLOOG
R. de Groot

108 Fun
VOLGSPOT
E.H.M. Hinzen-Hanssen

110 Zin in leren (Rede)
L.M. Stevens
College bij het afscheid als hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht op 20 juni 2002

127 Een postmoderne mohikaan
A.Th.G. van Gennep
Kanttekeningen bij de afscheidsrede van prof. dr. L.M. Stevens

131 Omgangsprojecten onder de loep
T. Segers, J.D. van der Ploeg & E.M. Scholte

143 Toelaatbaarheidsbepaling en handelingsgerichte diagnostiek: wel afstemming maar geen verstrengeling
C.M. van Rijswijk

148 Tussen de regels
R. de Groot & E.H.M. Hinzen-Hanssen

150 Verenigingsnieuws

152 Boekbespreking

157 Weetwinkel

162 Summary