Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 42 (januari 2003) Nr. 1

1 Het begin van een feestelijk jaar
PROLOOG
R. de Groot

2 Wat het zwaarst is, moet het lichtst wegen
VOLGSPOT
R. de Groot

3 Controle en expertise in de jeugdzorg
H.E.M. Baartman

17 De kwaliteitsvraag in de orthopedagogiek
L.M. Stevens
Een exemplarische bijdrage

23 Individuele behandeling van zeer hardnekkige leerstoornissen
A.J.J.M. Ruijssenaars, C.C.M. Hoedjes, N. Vanneste & A. Volckaert
Casus Bas: een adolescent met ernstige dyslexie

37 Intensieve ambulante gezinsbehandeling: een alternatief voor uithuisplaatsing?
J.M.A.M. Janssens & A.A.M. Kemper

46 Tussen de regels
R. de Groot & E. Hinzen-Hanssen

49 Verenigingsnieuws

51 Nieuwe boeken
M. Mildenberg

54 Weetwinkel

57 Summary