Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 42 (december 2003) Nr. 12

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging O&A is het boekje MARKANTE MOMENTEN uitgegeven, onder redactie van R. de Groot en E.H.M. Hinzen-Hanssen bij uitgeverij Agiel te Utrecht. (ISBN 90-807726-6-6)

In MARKANTE MOMENTEN blikken de auteurs terug op een eeuw pionieren in de orthopedagogische hulpverlening van gisteren en zetten lijnen uit in de richting van morgen.

Dit boekje is tevens de decemberaflevering van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 42, nummer 12, 2003.


De vindplaats van dit boekje is:
Studiecentrum Pabo/Marant – Arnhem: SA 460.7 mark