Tijdschrift voor Orthopedagogiek — Jrg. 41 (november 2002) Nr. 11

Thema: SPECIFIEKE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN: PSYCHO-EDUCATIE OP HET GRENSVLAK VAN ONDERWIJS EN JEUGDZORG

537 PROLOOG
R. de Groot

538
VOLGSPOT
E.H.M. Hinzen-Hanssen

539 Ontwikkelingspsychopathologie vraagt specifiek onderwijs; pervasieve ontwikkelingsproblematiek ten voorbeeld
THEMA
F. Verheij & E.C. van Doorn

550 Psycho-educatie in kaart gebracht op het grensvlak van onderwijs en jeugdzorg
THEMA
E.C. van Doorn & E. Verheij

559 De ontwikkeling van ADHD-jeugdigen in dagcentra
THEMA
J.D. van der Ploeg & E.M. Scholte

574 ADHD en PDD-(NOS)
THEMA
R.J. van der Gaag
Diagnostische dilemma’s en consequenties voor het schoolse handelen

583 Tussen de regels
R. de Groot & E. Hinzen-Hanssen

587 Boekbespreking

592 Verenigingsnieuws

595 Weetwinkel

598 Summary