Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Met ingang van 2007

VELON en VELOV geven met ingang van 2007 gezamelijk het Tijdschrift voor lerarenopleiders uit, dat in de plaats is gekomen van het VELON-tijdschrift.


VELON – VEreniging LerarenOpleiders Nederland
VELOV – VEreniging LerarenOpleiders Vlaanderen