Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 42 (oktober 2021) nr. 3

01 Startende leerkrachten trainen in oudergesprekken met behulp van Virtual Reality
Ron Oostdam, Rufus Baas, Ruben Fukkink, Anneke van der Linde, Robert van Mulligen, Adri Menheere, Pieter de Wit

13 Naar een betere afstemming op een nieuw profiel van studenten? Een survey-onderzoek naar de bekommernissen van student-leraren in de Educatieve Master
Joachim Van Meirvenne, Caresse Van Aert & Wil Meeus

25 Studenten leren samenwerken met behulp van de Samenwerkingsmatrix
Mariëlle Theunissen

33 Grip op het zelf – een voorstel voor een theoretisch robuuste en in de praktijk herkenbare manier van spreken over persoonsvorming
Peter Elshout en Mascha Enthoven

44 Succesvol professionaliseren van leraren: Hoe doe je dat?
Loes van Wessum, Anouke Bakx, Emmy Vrieling-Teunter

 54 De ontwikkeling van een analysekader voor het evidence informed herontwerpen van W&T-onderwijs
Symen van der Zee, Marit Benes, Martine Gijsel

64 Module Onderzoek van Betekenis – Professionaliseren als praktijkonderzoeker in een diverse groep deelnemers met modellerende begeleiders
Jantine van Beek & Niek van den Berg

70 Het stimuleren van zelfregulatie bij pabostudenten door het geven van duurzame feedback
Mascha Braak, Mirjam Snel, Frans Prins

81 Omdenkers voor onderzoeksbegeleiding in de lerarenopleiding
Hanneke Tuithof en Larike Bronkhorst

88 Een professionaliseringsmethodiek voor het integreren van studentpeerfeedback in de lerarenopleiding – Achtergronden, waardering en herontwerp
Jos Castelijns, Diana Baas, Marjan Vermeulen

101 De lat omhoog in begaafdheidsonderwijs: bespreking van het proefschrift ‘Raising the bar: The competencies of specialists in gifted education’
Lineke van Tricht