Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 41 (oktober 2020) Nr. 3

133 Perspectieven en invloeden van een lerarenopleider, het PIL-model
Saskia van Roven

140 Effectieve dialoog in béta- en techniekonderwijs: een basis voor opleiden en professionalisering
Beryl Binnema en Symen van der Zee

149 Grenspraktijken van een alumni Master Leren en innoveren in het mbo 
Arjen Nawijn en Niek van den Berg

159 Internationalisation@home: Internationaal eTwinning-project inspireert docenten, studenten en leerlingen.
Bert Kuiper en Carolien Nout

166 Multiperspectiviteit bij sensitief erfgoed in de klas
Priya Keet en Harmke Datema-Chang

176 “Ik zie ik zie wat jij (nog) niet ziet’: Een visie op en praktische handvatten voor algemene beelddidactiek in de lerarenopleidingen.
David Geneste

186 Escaperooms in de lerarenopleiding: domino-effect naar het voortgezet onderwijs
Lesley de Putter, Martina van Uum en Wendy Sanders 

193’En wat heb je geleerd?” Een model om in gesprek te gaan over professionalisering
Quinta Kools en Loes van Wessum 

202 Het Pedagogische Prioriteitenspel: Studenten verkennen eigen pedagogische waarden en idealen in een internationale context
Fedor de Beer en Carlos van Kan 

212 Zijn in tijden van worden: Het recht van de mens op de dag van vandaag
Kast Verhaeghe