Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 41 (maart 2020) nr. 1

1 Een training beeldbegeleiding voor lerarenopleiders.
Vincent Klabbers

9 Een leerlijn ‘diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid’ voor de Educatieve Master Audiovisuele en Beeldende Kunsten.
Indra Beunckens

17 Ontwerp van een krachtige leeromgeving voor erfgoededucatie: Een interdisciplinaire good practice voor het beroepsonderwijs.
Paul Janssenswillen

27 Duo-stages: Een onderzoek naar het lopen van stage in tweetallen.
Mariëlle Theunissen

43 Eerherstel voor het leesseminarie. Naar een ‘slow pedagogy’
in professionele ontwikkeling.

Geert Kelchtermans

51 Persoonsvorming in het basisonderwijs: hoe bereidt de lerarenopleiding toekomstige leraren hierop voor?
Conny Jansen en Monique Volman

63 Mind the gap: Unraveling learner success and behavior in Massive Open Online
Courses

Emmy Vrieling
Emmy Vrieling-Teunter bespreekt het proefschrift van Maartje Henderikx: Mind the gap: Unraveling learner success and behavior in Massive Open Online Courses.