Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 41 (juni 2020) nr. 2

66 Self study als professionaliseringstool voor en door lerarenopleiders.
Marina Bouckaert

78 Opvattingen van beginnende lerarenopleiders over het opleiden van toekomstige leraren: De diamant als werkvorm.
Arnoud Aardema & Quincy Elvira

87 ‘Maar wat vind je hier nu goed aan?’ Samen redeneringen van leerlingen analyseren
als vorm van professionalisering.
Jannet van Drie en Gerhard Stoel

101 Principes voor voortgezette professionalisering gericht op het afstemmen op verschillen: Op zoek naar de X-factor.
Ans Boosten

112 Onderzoekskring ‘De gelukkige lio’.
Janneke van der Steen

122 Vorming volgens de leerkracht. Brede vorming in het geïnterpreteerde curriculum
van basisschoolleerkrachten.
Peter Elshout & Mascha Enthoven