Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 41 (december 2020) nr. 4

217  Inleiding
Desirée Joosten-ten Brinke, Jorik Arts, Rosa Bartman
Toekomstbestendig beoordelen: inleiding op het thema-nummer 2020 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

223 Praktijkvoorbeeld
Menno Slingerland, Gwen Weeldenburg en Lars Borghouts
Leren beoordelen binnen de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding.

231 Nieuwe aanpak
Rob Nijhuis, Instituut voor Lerarenopleidingen, Hogeschool Rotterdam
Studenten krijgen meer inzicht in het leerproces van hun leerlingen.

238 Onderzoek
Ruben Vanderlinde, Eline Godaert en Karolien Keppens
Competentiegericht opleiden en beoordelen in de lerarenopleiding: Naar een nieuw conceptueel model.

253 Praktijkvoorbeeld
Karolien Keppens en Ruben Vanderlinde
Competenties met betrekking tot inclusief lesgeven in kaart brengen bij student-leraren via videografie.

263 Onderzoek
Eef Rombaut, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen
Wat wringt? Cultuuronderwijs en het nieuwe decretaal bepaalde format van de eindtermen… Welke implicaties heeft dit voor de leraar in opleiding?

274 Beschouwend artikel
Janneke van der Steen, Tamara van Schilt-Mol en Desirée Joosten-ten Brink
Formatief evalueren: naar een programma van formatieve leeractiviteiten.

286 Onderzoek
Jos Castelijns en Marjan Vermeulen
Feedback als dialoog: integratie van studentenpeerfeedback in de lerarenopleiding.

302 Onderzoek
Marijke van Vijfeijken, Edwin Buijs en Tamara van Schilt-Mol
Gelijke kansen door gestandaardiseerde toetsen: wat vindt de leraar?