Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (oktober 2019) nr. 3

157 Wat kenmerkt leraren in vernieuwingsscholen zoals Act?
Gerda Geerdink & Edwin Buijs

173 Wie ben ik als lerarenopleider?
Lies Vanerum
Een praktijkonderzoek op basis van Berry’s ‘Tensions in teaching about teaching’

181 De inzet van sociale media ter ondersteuning van zelfgestuurd leren
Emmy Vrieling, Gerdo Velthorst & Uwe Matzat

193 Artssciences designathon
Anna Hotze, Melissa Bremmer, Emiel Heijnen, Monique Pijls, Emer Beamer & Nathalie Roos 
Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak

207 Taalgericht wetenschap en technologieonderwijs op de pabo : Impact van professionalisering voor pabo-opleiders
Martine Gijsel, Anna Hotze, Maaike Vervoort, Sylvia Peters & Anneleen Post

223 Participatief actieonderzoek : effectief voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijk beroepsprofiel
Jeroen S. Rozendaal, Ariaan van Sandick & Frank de Jong
Casus: landelijke Masters Leren & Innoveren

239 Recensie
Emmy Vrieling-Teunter bespreekt de inaugurale rede van Anouke Bakx: ‘Begaafde leerling zoekt leerkracht’

243 Recensie
Erik Besselink bespreekt de lectorale rede van Stella van der Wal-Maris: ‘In verbinding: Onderwijs met het oog op de toekomst’

245 Recensie
Nick Ferbuyt bespreekt de doctoraatsverhandeling van Inge Van de Putte: ‘Het herdenken van de positie van de zorgcoördinator als ondersteuner van leerkrachten in het Vlaamse basisonderwijs door middel van een diffractieve methodologie’

249 Recensie
Emmy Vrieling-Teunter bespreekt het proefschrift van Bieke Schreurs: ‘To learning architects of tomorrow: Social mechanisms that shape informal learning ties’.

253 Recensie
Bruno Oldeboom bespreekt het boek: ‘De kracht van reflectie’, auteurs Fred
Korthagen & Ellen Nuijten.