Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (juni 2019) nr. 2

89 Zelfselectie en de rol van identiteit en waarden bij de keuze voor de lerarenopleiding
Jacqueline Kösters & Marco Snoek

101 De houding van studenten ten aanzien van Wetenschap & Technologie op de lerarenopleiding basisonderwijs 
Jenny Schrumpf, Anna Hotze & Ronald Keijzer

117 Schrijf maar een verhaal over de vakantie
Eline Seinhorst & Eric Besselink
Op weg naar didactisch vakmanschap in het verzorgen van stelonderwijs

129 ‘Een cocktail blended leren graag’, of toch niet?
Maaike Grammens
De implementatie van blended leren in de lerarenopleiding van de Universiteit Gent

139 Onderzoekend ontwerpen
Indra Beunckens
De curriculumontwikkeling van een educatieve graduaatsopleiding volgens de methodiek van onderwijskundig ontwerponderzoek.

153 De stem van de pedagogiek?
Koen Kelchtermans
Bespreking van het boek ‘Dat is Pedagogiek. Actuele kwesties en sleutelteksten uit de westerse pedagogische traditie van de 20ste eeuw’