Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 40 (april 2019) nr. 1

01  Lerarenopleiders in ontwikkeling – Een surveystudie naar het werk en de professionaliseringsbehoeften van lerarenopleiders in het hoger onderwijs
Jurriën Dengerink
Jurriën Dengerink doet verslag van een onderzoek naar het werk, de professionaliseringsbehoeften, de waardering van professionaliseringsmogelijkheden en de onderlinge relaties daartussen van lerarenopleiders werkzaam bij universiteiten en hogescholen.

01  Voorrang aan de student? – Morele dilemma’s van werkplekbegeleiders bij de begeleiding van aanstaande leraren
Arie Goijaarts, Bob Koster & Wouter Sanderse
Arie Goijaarts, Bob Koster en Wouter Sanderse onderzochten welke morele dilemma’s werkplekbegeleiders tegenkomen, welke waarden daarbij een rol spelen en wat zij leren van een opdracht om deze waarden te beschrijven. Bijvoorbeeld: een stagiair geeft een verkeerde uitleg aan de groep. Je gunt het hem om fouten te maken, maar wilt niet dat leerlingen een verkeerde uitleg krijgen. Wat doe je?

19  Feedback in een professionele leergemeenschap – Een onderzoek naar het versterken van de onderzoekende houding van beginnende docenten
Micha Ummels, Helma Oolbekkkink & Paulien Meijer
Micha Ummels, Helma Oolbekkink-Marchand en Paulien Meijer onderzochten hoe feedback kan bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van en onderzoekende houding bij beginnende docenten

33  Van eigenwijs naar samen wijs: hoe praktische wijsheid leraren wel kan helpen het goede te doen
Wouter Sanderse & Beau Huijsse
Wouter Sanderse en Beau Huijsse bespreken in een essay wat ‘praktische wijsheid’ van leraren inhoudt vanuit een moreel perspectief en wat dit betekent voor het opleiden van leraren.

47  Adolescentiepsychologie: van theoretisch vak op de hogeschool naar een praktijkgerichte leerwerktaak in de opleidingsschool
Mariëlle Theunissen, Martin van der Plas & Jan Roelevink
Mariëlle Theunissen, Martin van der Plas en Jan Roelevink beschrijven het proces van herontwerp van een leerwerktaak om die geschikt te maken voor uitvoering in de opleidingsschool

59  Van strakke structuur naar vrijheid in vorm :  Een nieuwe aanpak voor het bacheloronderzoek binnen Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Quinta Kools, Martijn van Schaik & Johan Struik
Quinta Kools, Martijn van Schaik en Johan Struik geven een praktijkvoorbeeld van een nieuwe aanpak van de afstudeeropdracht voor bachelorstudenten, waarbij onderzoekend werken aan een beroepsproduct centraal staat

67   Leren samenwerken met ouders in het primair onderwijs : versterking van de samenwerking tussen lerarenopleiding en scholen
Anke Creutzburg & Andrea Visser
Andrea Visser en Anke Creutzburg-Wallenburg staan stil bij het voorbereiden van studenten en aanstaande leraren op samenwerking met ouders. Instituutsopleiders, schoolopleiders en studenten hebben samen materialen ontwikkeld om hier aandacht aan te besteden.

75 Emmy Vrieling bespreekt het proefschrift van Aniek Draaisma: ‘Career learning environments in vocational education’

83 Hanneke Tuithof bespreekt het proefschrift van Tim Huijgen (2018): ‘Balancing between the present and the past’ 87