Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 39 (september 2018) nr. 3

03 Redactioneel

11 ‘Ik wil de leerlingen niet een one size fits all geven. Maar hoe ga ik het doen?’ – Denken over en werken aan gepersonaliseerd leren in het voortgezet onderwijs
Harry Havekes & Lieke Jager

23 Belemmert onderzoek doen de ontwikkeling van een onderzoekende houding? – Beelden van lerarenopleiders over het stimuleren van een onderzoekende houding bij aanstaande leraren
Eveline Oostdijk, Marijke van Meenen, Johan Strijbis, Helma de Rooij, Irmgard den Hollander, Fer Boei & Martijn Willemse

35 Flankerend onderzoek opbrengsten Community of Inquiry – Lerarenopleiders onderzoeken hun eigen opleidingspraktijk
Gerda Geerdink, Fer Boei & Martijn Willemse

49 Vraaggestuurd samenwerken aan Samen Opleiden
Harry Stokhof, Bregje de Vries & Martine Derks

63 Ervaringen uit de bètalerarenopleiding: leren differentiëren vanuit onderwijskunde en schoolvak
Gonnie Schellings & Lesley de Putter

71 ‘Je moet op dat moment reageren en je weet nooit of je het juiste doet’ – Pedagogiek in het middelbaar beroepsonderwijs
Wouter Pols

83 ‘Goed gedaan, maar kan nog beter…’ Het ontwikkelingsgericht en betrouwbaar beoordelen van leerlingteksten
Monica Koster, Eric Besselink & Eline Seinhorst

97 Boekenrubriek

105 Over de auteurs