Tijdschrift voor Lerarenopleiders — Jrg. 39 (december 2018) nr. 4

Thema: Opleiden voor de toekomst

07 Onderwijsvernieuwing is een werkwoord – Opleiden voor geëngageerde vernieuwingspraktijken
Geert Kelchtermans

23 De leraar aan het stuur – Empowerment van leraren in de praktijk
Leo van Hoorn & Jan Marten Praamsma

29 Mbo-docenten toekomstgericht opleiden door samen te werken en te leren
Marloes van Bussel, Patricia Brouwer, Monique de Ridder & Ilya Zitter

39 Een opleiding vol innovatie: een leerlijn onderzoekend handelen
Kaat Verhaeghe, Bert Wastijn & Geert De Raedemaeker

51 Opleiden voor de toekomst: hoe praten over onderzoek professionele ruimte creëert
Hanna Westbroek, Bregje de Vries, Wilma Jongejan, Anna Kaal & Iris Pauw

67 Blended Learning in de lerarenopleiding: van Governance tot transitie
Andy Thys, Bram Pynoo & Jo Tondeur

79 Ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering voor pabo-opleiders taal en W&T
Anna Hotze, Martine Gijsel, Sylvia Peters, Maaike Vervoort, Anneleen Post & Edith Louman

89 Boekenrubriek

91 Over de auteurs